Araştırma Altyapılarının Yenilik Sistemindeki Rolleri – Tekin Polat

Ekim 16, 2018 0

12-14 Eylül 2018 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen Araştırma Altyapıları Uluslararası Konferansında (ICRI 2018) 50’den fazla ülkeden gelen katılımcılar araştırma altyapılarının ulusal ve küresel ölçekte etkilerini tartıştı. Science|Business, konferansta araştırma altyapılarının rolleri ve etkilerine ilişkin iyimser bir tablo çizildiğini belirtiyor. Bilim diplomasisinin küresel sorunların çözülmesi açısından önemine işaret edilerek bilim diplomasisinin önemli araçları arasında yer alan araştırma altyapılarının jeopolitik gerilimlerden beyin göçüne ve ekonomik büyümeye her türlü küresel soruna deva olabileceği belirtilmiş haberde.

Türkiye’nin ekonomik büyüme sorunu – Semih Akçomak

Ekim 16, 2018 0

Türkiye ekonomisi derinleşmesini beklediğimiz bir dar boğaza sürükleniyor. Derinleşmesini bekliyoruz çünkü “kriz” sözcüğünün bile telaffuz edilmesinden çekinen ekonomi yönetimi son iki ayda yaşananları Türkiye’ye düzenlenen bir komplo olarak algılıyor. Pek çok kişi bunun bir iç politika aracı olarak kullanıldığını, ekonomi yönetiminin durumun ciddiyetinin farkında olduğunu düşünüyor. Ben bu görüşün aksine üst düzey bürokrasinin bile dış mihrakların Türkiye’de ekonomik kriz yaratacağına gerçekten inandığını düşünmeye başladım. Ulusal paranın değer kaybına karşı yapılan müdahalelerin geç ve eksik olması ve tüm sürecin oldukça kötü yönetilmesi akılda pek çok soru işareti bırakıyor.

Akademik Girişimciler: Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgelerinde motivasyon faktörleri, karşılaşılan zorluklar ve başarı kriterleri – Enver Hakan Konaç

Eylül 27, 2018 0

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ele alınan akademik girişimcilik (AG), bilim ve teknoloji politikalarının önemli bir bileşenidir. Akademik bilgi ve fikirlerin, ticarileştirilebilir ürün veya hizmetlere dönüştürülmesi, piyasada rekabeti artıran bir faktördür. Türkiye’de inovasyona dayalı girişimcilik 1980’lerde başlamış ve 1990’larda internet ve küresel mobil teknolojilerin hızlı yayılımı eşliğinde e-ticaret ve telekomünikasyon alanındaki girişimcilerin pazara girmeleri ile devam etmiştir.

Bilim, teknoloji ve yenilik politikası: Nereden nereye?

Eylül 27, 2018 1

Uzun bir süredir sanayi toplumundan sanayi sonrası topluma, bilgi toplumuna geçişten söz ediliyor. Son birkaç yılda “dördüncü sanayi devrimi”, dünya ekonomi çevrelerinin üzerinde en çok durduğu konu haline geldi. Katıldığımız toplantılarda, okuduğumuz kitaplarda, izlediğimiz belgesellerde en sık karşılaştığımız sözcükler biyo-mühendislik, yapay zeka, robot etkileşimi, nesnelerin interneti, akıllı evler-kentler-araçlar, yapay uzuvlar, tüketicileri birleştiren sanal platformlar, akıllı ve esnek üretim sistemleri, uzay madenciliği oluyor. Dünyada büyük bir teknolojik değişim gerçekleşiyor ve bir sonraki teknolojik paradigmanın teknolojileri yeşeriyor.

Orta-teknoloji tuzağı – İbrahim Semih Akçomak & Serkan Bürken

Eylül 20, 2018 0

Günümüzde Türkiye, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmekte zorlanan, yüksek teknolojili ürün ve hizmet ihracatı yapamayan orta-teknoloji tuzağında bir ülke görüntüsü vermektedir.

Sagan’ın Rüyası, Flexner’in Dünyası – Muhsin Doğan

Eylül 20, 2018 0

İki farklı insan; birisi 1866 yılında Kentucky’de Alman bir aileden, diğeri ise 1934 yılında New York’da Amerikan bir aileden dünyaya geldi. Her ikisi de mütevazı bir aileye ve hayata sahipti. Sagan büyük savaş sırasında çocuktu; Flexner ise her iki savaşa da tanıklık etti. Her bireyden bir şeyler alıp götüren savaşların yaşandığı 20. Yüzyılda bilim de kendi rüştünü ispat etmekteydi. Modern fizik alanında Einstein, Planck, Heisenberg ve Schrödinger gibi büyük isimler katkılarını sergiliyordu. Bir nevi temel bilimlerin altın çağı yaşanmaktaydı. Flexner ve Sagan da bu altın çağda yaşamış ve bilime katkılarını sunmuşlardı.

  • RIO Türkiye Ülke Raporu

  • Girişimcilik Projesi

  • FEUTURE Projesi

RIO Türkiye Ülke Raporu

Avrupa Komisyonu tarafından üye ve aday ülkelerin bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemindeki son gelişmeleri derleyen Research and Innovation Observatory (RIO) serisinin Türkiye raporunu TEKPOL hazırlamaktadır. Önceki adıyla ERA-WATCH, şu andaki adıyla RIO raporlarında her ülkenin teknoloji ve yenilik iklimi ve uygulanan politikalar ikincil veriyle incelenmektedir. TEKPOL 2012, 2013 ERA-WATCH ve 2015 RIO raporlarını hazırlamıştır.

Destekleyen Kuruluş: Avrupa Komisyonu

 

ERA-WATCH 2012 Türkiye Ülke Raporu https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/node/30845

ERA-WATCH 2013 Türkiye Ülke Raporu https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/node/30805

RIO 2015 Türkiye Ülke Raporu https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Turkey/country-report

Girişimcilik Projesi

Girişimcilik Desteklerinde Seçim Süreçlerinin İncelenmesi ve Seçim-Performans İlişkisinin Analizi: Türkiye’de Kuluçka ve Hızlandırma Programları Örneği

Girişimcilik destekleri ve özellikle kuluçka ve hızlandırıcılar vasıtasıyla verilen erken aşama destekleri son dönemde Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik politikasının temel taşlarından birisi olduğu kadar üniversite-sanayi işbirliği için de önemli bir hareket alanı yaratmıştır. Sabancı Üniversitesi ve TEKPOL ortaklığında yürütülen ve TUBİTAK tarafından desteklenen bu projede kuluçkaların ve hızlandırıcıların girişimci seçim kriterlerinin girişim performansı üzerine etki araştırılmaktadır. Projenin 2019 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir.

Destekleyen kuruluş: TUBİTAK

FEUTURE Projesi

The Future of EU-Turkey Relations: Mapping Dynamics and Testing Scenarios” başlıklı proje çok ortaklı bir Ufuk 2020 projesidir. Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceğine çok disiplinli bir bakış açısı sunan proje kapsamında TEKPOL ekonomi iş paketinin liderliğini yapmaktadır. 10 ülkeden 15 farklı araştırma kurumunun katılımıyla 2.5 Milyon Avro bütçeli projenin 2019 yılında tamamlanacaktır.

TEKPOL’ün liderliğindeki ekonomi iş paketi dahil tüm proje çıktılarına proje websitesinden ulaşılabilir.

Destekleyen kuruluş: Avrupa Komisyonu

Proje websitesi: http://www.feuture.eu

60 Saniyede FEUTURE: Avrupa Bölgelerinde Bilgi Uyumu

60 Saniyede FEUTURE: AB Türkiye Finans İlişkileri

BİZE ULAŞIN

ODTÜ, MM Binası, Üniversiteler Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı No:1
06800 Çankaya/Ankara