Araştırma Projeleri

Mapping Innovation Policy in Turkey

Türkiye’de daha sağlıklı bir teknoloji ve yenilik ekosistemi yaratılması politika araçlarının başarılı olması için ana koşullardan bir tanesidir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından desteklenen “Mapping Innovation Policy in Turkey” başlıklı proje Türkiye’de teknoloji, yenilik ve girişimcilik ekosisteminin bir durum analizini yaparak EBRD’nin Türkiye’de nasıl daha başarılı ve etkili yatırımlar yapabileceği sorusuna cevap aramaktadır. TEKPOL ve Frankfurt School of Finance & Management ortaklığı kapsamındaki projenin 2018 yılında başlaması beklenmektedir.

Destekleyen Kuruluş: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

 


FEUTURE Projesi

The Future of EU-Turkey Relations: Mapping Dynamics and Testing Scenarios” başlıklı proje çok ortaklı bir Ufuk 2020 projesidir. Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceğine çok disiplinli bir bakış açısı sunan proje kapsamında TEKPOL ekonomi iş paketinin liderliğini yapmaktadır. 10 ülkeden 15 farklı araştırma kurumunun katılımıyla 2.5 Milyon Avro bütçeli projenin 2019 yılında tamamlanacaktır.

TEKPOL’ün liderliğindeki ekonomi iş paketi dahil tüm proje çıktılarına proje websitesinden ulaşılabilir.

Destekleyen kuruluş: Avrupa Komisyonu

Proje websitesi: http://www.feuture.eu

 


Girişimcilik Desteklerinde Seçim Süreçlerinin İncelenmesi ve Seçim-Performans İlişkisinin Analizi: Türkiye’de Kuluçka ve Hızlandırma Programları Örneği

Girişimcilik destekleri ve özellikle kuluçka ve hızlandırıcılar vasıtasıyla verilen erken aşama destekleri son dönemde Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik politikasının temel taşlarından birisi olduğu kadar üniversite-sanayi işbirliği için de önemli bir hareket alanı yaratmıştır. Sabancı Üniversitesi ve TEKPOL ortaklığında yürütülen ve TUBİTAK tarafından desteklenen bu projede kuluçkaların ve hızlandırıcıların girişimci seçim kriterlerinin girişim performansı üzerine etki araştırılmaktadır. Projenin 2019 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir.

Destekleyen kuruluş: TUBİTAK

 


RIO Türkiye Ülke Raporu

 

Avrupa Komisyonu tarafından üye ve aday ülkelerin bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemindeki son gelişmeleri derleyen Research and Innovation Observatory (RIO) serisinin Türkiye raporunu TEKPOL hazırlamaktadır. Önceki adıyla ERA-WATCH, şu andaki adıyla RIO raporlarında her ülkenin teknoloji ve yenilik iklimi ve uygulanan politikalar ikincil veriyle incelenmektedir. TEKPOL 2012, 2013 ERA-WATCH ve 2015 RIO raporlarını hazırlamıştır.

Destekleyen Kuruluş: Avrupa Komisyonu

 

ERA-WATCH 2012 Türkiye Ülke Raporu https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/node/30845

ERA-WATCH 2013 Türkiye Ülke Raporu https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/node/30805

RIO 2015 Türkiye Ülke Raporu https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Turkey/country-report