İbrahim Semih AKÇOMAK

CV için tıklayınız.

Teknolojik ilerleme, yenilik ve kalkınma arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Birbirlerini çok farklı mekanizmalar vasıtasıyla etkileyen bu üç kavram, geçmişte olduğu kadar günümüzde de toplumsal refahın anahtarı konumundadır. Bu karmaşık ilişkilerin incelenmesi için ekonomik ve toplumsal etkileri olan araştırma yapma amacıyla kurulan TEKPOL, 20 yıldır Türkiye’de bilim ve teknoloji politikaları denilince akla gelen ilk adresdir. Yeni bir teknolojik dönüşümün arifesinde bilim ve teknoloji politikalarına hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyacağız. Görevimiz geçmişten gelen birikim ve bilgimizi yeni bilgiler, yöntemler ve araştırmalarla harmanlayarak kanıta-dayalı politika tasarımına katkıda bulunmaktır.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ İktisat Bölümü’nde tamamlayan Akçomak, doktora çalışmasını sosyal sermaye, yenilik ve ekonomik büyüme üzerine 2009 yılında Maastricht Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Hollanda Planlama Teşkilatı’nda (Centraal PlanBureau) Uluslararası İktisat Bölümü’nde iki yıl süreyle görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren ODTÜ, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları ABD’de öğretim üyesi olarak görev yapan Akçomak’ın Economic Journal, European Economic Review ve Regional Science and Urban Economics gibi akademik dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Çalışma alanında Türkçe yazın oluşturma konusunda önemli bir yeri olan Bilim, Teknoloji, Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika başlıklı kitabın derleyenleri arasındadır. Akçomak aynı zamanda Uluslararası Schumpeter Cemiyeti’nde (International Schumpeter Society) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Önceki TEKPOL Başkanları

Erkan Erdil, 2002 – 2017

Metin Durgut, 2001 – 2002

Yakup Kepenek, 1998 – 2001