TEKPOL 2018’de neler yaptı? 2019’da bizi neler bekliyor?

Ocak 2, 2019 0

2018 TEKPOL için dolu dolu geçti. Yeni araştırma projeleri, yeni öğrenciler ve yeni etkinlikler bizleri daha da fazlasını yapmak için cesaretlendiriyor. Bu kısa yazıyla 2018’de neler yaptığımızı özetleyip, 2019 yılındaki bir kaç etkinlik için ipucu vermek istiyorum.

UYGULAMA, ARAŞTIRMA VE MERKEZ – ii – Serkan Alkan

Aralık 4, 2018 0

Uygulama ve araştırma merkezleri ile ilgili yazı serisinin ilki üniversitelere bağlı olarak kurulan merkez sayıları dışında, 2547 ve 6550 sayılı kanuna değiniyordu. Bu yazı ise, merkezlerin kurulma amaçlarını ile yükseköğretim sistemindeki rollerini incelemekte ve performanslarını artırmaya yönelik öneriler getirmektedir.

UYGULAMA, ARAŞTIRMA VE MERKEZ – i – Serkan Alkan

Kasım 23, 2018 0

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemindeki verilere göre, Ekim 2018 itibarıyla Türkiye’deki üniversite sayısı 206, araştırma ve uygulama merkezi sayısı ise 3219. Üniversite başına araştırma ve uygulama merkezi sayısı 15,4. Üniversitelerimizde görev yapan öğretim üyesi sayısının 76.616 olduğu dikkate alındığında ise her merkeze düşen öğretim üyesi sayısı 23,8.

Araştırma Altyapılarının Yenilik Sistemindeki Rolleri – Tekin Polat

Ekim 16, 2018 0

12-14 Eylül 2018 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen Araştırma Altyapıları Uluslararası Konferansında (ICRI 2018) 50’den fazla ülkeden gelen katılımcılar araştırma altyapılarının ulusal ve küresel ölçekte etkilerini tartıştı. Science|Business, konferansta araştırma altyapılarının rolleri ve etkilerine ilişkin iyimser bir tablo çizildiğini belirtiyor. Bilim diplomasisinin küresel sorunların çözülmesi açısından önemine işaret edilerek bilim diplomasisinin önemli araçları arasında yer alan araştırma altyapılarının jeopolitik gerilimlerden beyin göçüne ve ekonomik büyümeye her türlü küresel soruna deva olabileceği belirtilmiş haberde.

Türkiye’nin ekonomik büyüme sorunu – Semih Akçomak

Ekim 16, 2018 1

Türkiye ekonomisi derinleşmesini beklediğimiz bir dar boğaza sürükleniyor. Derinleşmesini bekliyoruz çünkü “kriz” sözcüğünün bile telaffuz edilmesinden çekinen ekonomi yönetimi son iki ayda yaşananları Türkiye’ye düzenlenen bir komplo olarak algılıyor. Pek çok kişi bunun bir iç politika aracı olarak kullanıldığını, ekonomi yönetiminin durumun ciddiyetinin farkında olduğunu düşünüyor. Ben bu görüşün aksine üst düzey bürokrasinin bile dış mihrakların Türkiye’de ekonomik kriz yaratacağına gerçekten inandığını düşünmeye başladım. Ulusal paranın değer kaybına karşı yapılan müdahalelerin geç ve eksik olması ve tüm sürecin oldukça kötü yönetilmesi akılda pek çok soru işareti bırakıyor.

Akademik Girişimciler: Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgelerinde motivasyon faktörleri, karşılaşılan zorluklar ve başarı kriterleri – Enver Hakan Konaç

Eylül 27, 2018 0

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ele alınan akademik girişimcilik (AG), bilim ve teknoloji politikalarının önemli bir bileşenidir. Akademik bilgi ve fikirlerin, ticarileştirilebilir ürün veya hizmetlere dönüştürülmesi, piyasada rekabeti artıran bir faktördür. Türkiye’de inovasyona dayalı girişimcilik 1980’lerde başlamış ve 1990’larda internet ve küresel mobil teknolojilerin hızlı yayılımı eşliğinde e-ticaret ve telekomünikasyon alanındaki girişimcilerin pazara girmeleri ile devam etmiştir.

Bilim, teknoloji ve yenilik politikası: Nereden nereye?

Eylül 27, 2018 1

Uzun bir süredir sanayi toplumundan sanayi sonrası topluma, bilgi toplumuna geçişten söz ediliyor. Son birkaç yılda “dördüncü sanayi devrimi”, dünya ekonomi çevrelerinin üzerinde en çok durduğu konu haline geldi. Katıldığımız toplantılarda, okuduğumuz kitaplarda, izlediğimiz belgesellerde en sık karşılaştığımız sözcükler biyo-mühendislik, yapay zeka, robot etkileşimi, nesnelerin interneti, akıllı evler-kentler-araçlar, yapay uzuvlar, tüketicileri birleştiren sanal platformlar, akıllı ve esnek üretim sistemleri, uzay madenciliği oluyor. Dünyada büyük bir teknolojik değişim gerçekleşiyor ve bir sonraki teknolojik paradigmanın teknolojileri yeşeriyor.

Orta-teknoloji tuzağı – İbrahim Semih Akçomak & Serkan Bürken

Eylül 20, 2018 0

Günümüzde Türkiye, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmekte zorlanan, yüksek teknolojili ürün ve hizmet ihracatı yapamayan orta-teknoloji tuzağında bir ülke görüntüsü vermektedir.

Sagan’ın Rüyası, Flexner’in Dünyası – Muhsin Doğan

Eylül 20, 2018 0

İki farklı insan; birisi 1866 yılında Kentucky’de Alman bir aileden, diğeri ise 1934 yılında New York’da Amerikan bir aileden dünyaya geldi. Her ikisi de mütevazı bir aileye ve hayata sahipti. Sagan büyük savaş sırasında çocuktu; Flexner ise her iki savaşa da tanıklık etti. Her bireyden bir şeyler alıp götüren savaşların yaşandığı 20. Yüzyılda bilim de kendi rüştünü ispat etmekteydi. Modern fizik alanında Einstein, Planck, Heisenberg ve Schrödinger gibi büyük isimler katkılarını sergiliyordu. Bir nevi temel bilimlerin altın çağı yaşanmaktaydı. Flexner ve Sagan da bu altın çağda yaşamış ve bilime katkılarını sunmuşlardı.

Uluslararası Yerli Öğrenci – Ulusal Yabancı Öğrenci – Serkan Alkan

Eylül 20, 2018 0

10 yıl geçmiş üzerinden, tozlu bir klasörde karşıma çıktı; uzun mülakatlar, çevrimiçi anket hazırlıkları, taslak analizler, çizilen grafikler ve sonuç raporunun tam bir kopyası, uluslararası öğrenci dolaşımı hakkında … 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1992’de başlattığı “Büyük Öğrenci Projesi” kapsamında Türkiye’de öğrenim gören ve ülkelerine dönen bursiyerlerin peşinden birkaç ülke dolaşmış; hem kendilerine Türkiye’den selam götürmüş, hem de ülkemizde “yabancı” öğrenci olmanın ne anlama geldiğini ilk ağızdan dinleme şansı bulmuştum, projede çalışırken.

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Alanındaki Küresel Endekslerde Türkiye: Dünya Ekonomi Forumu’nun Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 2017-2018 – Tekin Polat

Eylül 13, 2018 0

WEF tarafından hazırlanan Küresel Rekabet Edebilirlik İndeksinde (Global Competitiveness Index – GCI) ülkeler kurumlar, politikalar ve faktörlerin bir bileşimi olarak tanımlanan rekabet edebilirlik 12 farklı kategoride yer alan verilerle değerlendirilmektedir.

Türkiye Bölgeleri ve Akıllı (!) Uzmanlaşma – Erkan Erdil & Dilek Çetin

Ağustos 15, 2018 2

Bir önceki yazımızda ifade ettiğimiz üzere, son dönemde akıllı uzmanlaşma gerek teorik, gerek ampirik gerekse politika yapma pratikleri açısından giderek önem kazanmaktadır. Bu yazıda daha önce yaptığımız tartışma üzerinden Türkiye bölgelerinin kalkınma ajansları tarafından yapılan bölgesel inovasyon stratejileri üzerinden akıllı uzmanlaşma pratiklerini inceleyeceğiz. Bu yazının kısaca amacı Türkiye’de bölgesel yenilik stratejileri çalışmalarının AB komisyonu tarafından Mayıs 2012’de yayınlanan RIS3 rehberine göre durumunu ortaya koymaktır.

Türkiye ne kadar yenilikçi? – Sıla Erikci

Ağustos 15, 2018

Avrupa Birliği ülkeleri, diğer Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerin inovasyon performanslarının karşılaştırmalı analizini sunan Avrupa İnovasyon Endeksi (European Innovation Scoreboard) 2018 raporu geçtiğimiz Haziran ayında yayımlandı (http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en). Amaç, ulusal inovasyon sistemlerinin göreceli güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirerek, ülkelerin geliştirmeleri gereken alanları tespit etmelerine yardımcı olmak ve bu alanlarda çalışan politika yapıcılara kaynak sağlamak.

Yenilik Süreçlerinde Kompleksite Problemi – Muhsin Doğan

Temmuz 4, 2018 0

Yenilik, günümüzde çok kullandığımız “trend” bir kavram. Tanımı için Google’a “innovation” yazdığımızda bizi 191 milyon sonuç karşılamakta. 191 milyon sonuç trend kavram fikrini doğrulamakla beraber özellikle 2000’in başından itibaren literatürün özel ilgisini çeken ve kimi zaman “sihirli” olarak nitelendirilen bu kavramın bazı özelliklerinin anlaşılmadığını, bu nedenle uygulamada yanlışlara sebep olduğunu düşünmekteyim. Bu noktadan hareketle bu yanlışlar nedir ve neden kaynaklanır sorularını cevaplamaya çalışacağım.

Akıllı (!) Uzmanlaşma – Erkan Erdil

Temmuz 4, 2018 0

Teknolojik değişim ve inovasyonun etkileri bir dizi sosyoekonomik ve kurumsal faktöre bağlıdır. Bir bölgenin durumu ve teknolojik değişime karşı tutumu başlıca dört önemli faktör tarafından belirlenir: bölgenin ulaşılabilirliği; bölgenin bilgiyi soğurma kapasitesi; bölgesel anlamda bilginin yayılımı; bölge dışı ile etkileşim. Son dönemde önemli bir politika aracı haline gelen akıllı uzmanlaşma stratejisi ise bu faktörlere kabaca girişimcilik yetenekleri olarak adlandırabileceğimiz bir yenisini eklemiştir.

YÖK Başkanım İzin verin Üniversitedeki “Hocalar” gidip Girişimlerde Girişimcilik Öğrensinler! – Elif Kalaycı

Temmuz 4, 2018 0

Ben bir akademisyenim. İktisat okudum hem de Boğaziçi Üniversitesi’nde. Sonra çokuluslu bir yabancı denetim şirketinde çalıştım. Daha sonra iki yıl işletme yüksek lisansı yaptım ve orada fark ettim ki ben ders vermeyi çok seviyorum. Dedim, ben doktora yapayım. Bir süre de öyle geçti. Oku, yaz, oku yaz ve doktora bitti. Benim anabilim dalım ‘Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları’ idi. Türkçesi araştırma, geliştirme ve inovasyon.

Ağ Yapılar – Umut Yılmaz Çetinkaya

Mayıs 28, 2018 0

Ağ yapılar (networkler) yeni fikirlerin doğduğu yerler olarak bilinmektedir. Başka bir ifadeyle, ağ yapıların yeniliğin (inovasyon) ortaya çıkmasında başat bir rolü vardır. Uzun süreler boyunca, ağ yapı kavramı bir metafor olarak kullanılırken; geliştirilen teknikler sayesinde artık yenliğin araştırılması, yönetimi vs. için kullanılabilen bir araç haline gelmiştir. Diğer bir ifadeyle, geliştirilen teknikler sayesinde artık ağ yapıların kendisi, ağ yapıyı oluşturan düğümler ve bağlar analiz edilebilen girdiler olmaya başlamıştır.

Türkiye’de Ar-Ge/Yenilik Desteklerinin Hal-i Pür Melali Üzerine – M. Teoman Pamukçu

Mayıs 28, 2018 0

Dünya Ticaret Örgütü’nün 1995 yılında kurulmasıyla birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygulanan yatırım ve üretime yönelik teşvik sistemi geçersiz hale geldi. O tarihe kadar gümrük vergileri ve dış ticaret kotalarıyla yerleşik firmalara sağlanan ithalattan korunma, ihracata verilen çok sayıda teşvik, yabancı sermayeye uygulanan kısıtlamalar yürürlükten kalktı. Yeni sistemdeki destekler artık sadece Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olacaktı. Bu dönüşüme ayak uyduran gelişmekte olan ülkeler destek sistemlerini yeni baştan tasarlayıp uygulamaya koydular.

Oyun Deyip Geçmeyin-1 – Emek Kepenek

Mayıs 28, 2018 0

Dijital Oyunlar, dijital teknolojilerdeki devrim sayılabilecek değişimlerle birlikte ekonomik bir güç kazanmış, kültürel endüstrinin en değerli metalarından biri olarak görülebilir. Oyunlar insanlık tarihinin başından beri hayatımızın içinde olan bir olgudur. Doğumdan itibaren sürekli oyun oynayan canlılarız. Bu etkinliğin ekonomik bir metaya dönüşmesi kadar doğa bir şey olamaz.

Üniversiteler ve Toplumsal Refah üzerine Kısa Notlar – Erkan Erdil

Mart 27, 2018 0

İnovasyon ekosistemlerindeki yenilik süreçlerini incelediğimizde teorinin giderek girişimcilik üzerine evrildiğini görmekteyiz. Bu durumun pratik yansımaları da artarak gözlenmektedir. Üniversitelerin de bu evrimsel süreçten ayrık kalması mümkün olmayacaktır. Üretim sistemlerinin artan karmaşıklığı üniversitelerde gömülü bulunan bilginin sanayi ile entegrasyonunu ve bu bilginin toplumsal refahı artıracak biçimlerde ticarileşmesini gerektirmektedir.