Posts In: BLOG

TEKPOL 2018’de neler yaptı? 2019’da bizi neler bekliyor?

Ocak 2, 2019 0

2018 TEKPOL için dolu dolu geçti. Yeni araştırma projeleri, yeni öğrenciler ve yeni etkinlikler bizleri daha da fazlasını yapmak için cesaretlendiriyor. Bu kısa yazıyla 2018’de neler yaptığımızı özetleyip, 2019 yılındaki bir kaç etkinlik için ipucu vermek istiyorum.

UYGULAMA, ARAŞTIRMA VE MERKEZ – ii – Serkan Alkan

Aralık 4, 2018 0

Uygulama ve araştırma merkezleri ile ilgili yazı serisinin ilki üniversitelere bağlı olarak kurulan merkez sayıları dışında, 2547 ve 6550 sayılı kanuna değiniyordu. Bu yazı ise, merkezlerin kurulma amaçlarını ile yükseköğretim sistemindeki rollerini incelemekte ve performanslarını artırmaya yönelik öneriler getirmektedir.

UYGULAMA, ARAŞTIRMA VE MERKEZ – i – Serkan Alkan

Kasım 23, 2018 0

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemindeki verilere göre, Ekim 2018 itibarıyla Türkiye’deki üniversite sayısı 206, araştırma ve uygulama merkezi sayısı ise 3219. Üniversite başına araştırma ve uygulama merkezi sayısı 15,4. Üniversitelerimizde görev yapan öğretim üyesi sayısının 76.616 olduğu dikkate alındığında ise her merkeze düşen öğretim üyesi sayısı 23,8.

Araştırma Altyapılarının Yenilik Sistemindeki Rolleri – Tekin Polat

Ekim 16, 2018 0

12-14 Eylül 2018 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen Araştırma Altyapıları Uluslararası Konferansında (ICRI 2018) 50’den fazla ülkeden gelen katılımcılar araştırma altyapılarının ulusal ve küresel ölçekte etkilerini tartıştı. Science|Business, konferansta araştırma altyapılarının rolleri ve etkilerine ilişkin iyimser bir tablo çizildiğini belirtiyor. Bilim diplomasisinin küresel sorunların çözülmesi açısından önemine işaret edilerek bilim diplomasisinin önemli araçları arasında yer alan araştırma altyapılarının jeopolitik gerilimlerden beyin göçüne ve ekonomik büyümeye her türlü küresel soruna deva olabileceği belirtilmiş haberde.

Türkiye’nin ekonomik büyüme sorunu – Semih Akçomak

Ekim 16, 2018 1

Türkiye ekonomisi derinleşmesini beklediğimiz bir dar boğaza sürükleniyor. Derinleşmesini bekliyoruz çünkü “kriz” sözcüğünün bile telaffuz edilmesinden çekinen ekonomi yönetimi son iki ayda yaşananları Türkiye’ye düzenlenen bir komplo olarak algılıyor. Pek çok kişi bunun bir iç politika aracı olarak kullanıldığını, ekonomi yönetiminin durumun ciddiyetinin farkında olduğunu düşünüyor. Ben bu görüşün aksine üst düzey bürokrasinin bile dış mihrakların Türkiye’de ekonomik kriz yaratacağına gerçekten inandığını düşünmeye başladım. Ulusal paranın değer kaybına karşı yapılan müdahalelerin geç ve eksik olması ve tüm sürecin oldukça kötü yönetilmesi akılda pek çok soru işareti bırakıyor.

Akademik Girişimciler: Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgelerinde motivasyon faktörleri, karşılaşılan zorluklar ve başarı kriterleri – Enver Hakan Konaç

Eylül 27, 2018 0

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ele alınan akademik girişimcilik (AG), bilim ve teknoloji politikalarının önemli bir bileşenidir. Akademik bilgi ve fikirlerin, ticarileştirilebilir ürün veya hizmetlere dönüştürülmesi, piyasada rekabeti artıran bir faktördür. Türkiye’de inovasyona dayalı girişimcilik 1980’lerde başlamış ve 1990’larda internet ve küresel mobil teknolojilerin hızlı yayılımı eşliğinde e-ticaret ve telekomünikasyon alanındaki girişimcilerin pazara girmeleri ile devam etmiştir.

Bilim, teknoloji ve yenilik politikası: Nereden nereye?

Eylül 27, 2018 1

Uzun bir süredir sanayi toplumundan sanayi sonrası topluma, bilgi toplumuna geçişten söz ediliyor. Son birkaç yılda “dördüncü sanayi devrimi”, dünya ekonomi çevrelerinin üzerinde en çok durduğu konu haline geldi. Katıldığımız toplantılarda, okuduğumuz kitaplarda, izlediğimiz belgesellerde en sık karşılaştığımız sözcükler biyo-mühendislik, yapay zeka, robot etkileşimi, nesnelerin interneti, akıllı evler-kentler-araçlar, yapay uzuvlar, tüketicileri birleştiren sanal platformlar, akıllı ve esnek üretim sistemleri, uzay madenciliği oluyor. Dünyada büyük bir teknolojik değişim gerçekleşiyor ve bir sonraki teknolojik paradigmanın teknolojileri yeşeriyor.

Orta-teknoloji tuzağı – İbrahim Semih Akçomak & Serkan Bürken

Eylül 20, 2018 0

Günümüzde Türkiye, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmekte zorlanan, yüksek teknolojili ürün ve hizmet ihracatı yapamayan orta-teknoloji tuzağında bir ülke görüntüsü vermektedir.

Sagan’ın Rüyası, Flexner’in Dünyası – Muhsin Doğan

Eylül 20, 2018 0

İki farklı insan; birisi 1866 yılında Kentucky’de Alman bir aileden, diğeri ise 1934 yılında New York’da Amerikan bir aileden dünyaya geldi. Her ikisi de mütevazı bir aileye ve hayata sahipti. Sagan büyük savaş sırasında çocuktu; Flexner ise her iki savaşa da tanıklık etti. Her bireyden bir şeyler alıp götüren savaşların yaşandığı 20. Yüzyılda bilim de kendi rüştünü ispat etmekteydi. Modern fizik alanında Einstein, Planck, Heisenberg ve Schrödinger gibi büyük isimler katkılarını sergiliyordu. Bir nevi temel bilimlerin altın çağı yaşanmaktaydı. Flexner ve Sagan da bu altın çağda yaşamış ve bilime katkılarını sunmuşlardı.

Uluslararası Yerli Öğrenci – Ulusal Yabancı Öğrenci – Serkan Alkan

Eylül 20, 2018 0

10 yıl geçmiş üzerinden, tozlu bir klasörde karşıma çıktı; uzun mülakatlar, çevrimiçi anket hazırlıkları, taslak analizler, çizilen grafikler ve sonuç raporunun tam bir kopyası, uluslararası öğrenci dolaşımı hakkında … 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1992’de başlattığı “Büyük Öğrenci Projesi” kapsamında Türkiye’de öğrenim gören ve ülkelerine dönen bursiyerlerin peşinden birkaç ülke dolaşmış; hem kendilerine Türkiye’den selam götürmüş, hem de ülkemizde “yabancı” öğrenci olmanın ne anlama geldiğini ilk ağızdan dinleme şansı bulmuştum, projede çalışırken.