Posts In: BLOG

Merak ve Bilim İlişkisi Üzerine… – Muhsin Doğan

Mart 24, 2018 4

Stefan Zweig’in söyleyişiyle “insanlığın yıldızının parladığı anlar” vardır. Coğrafi keşifler, büyük imparatorlukların yıkılışı, bilimsel bilgi ile maceralarımız… Bu liste uzayıp gidebilir. Şüphe yok ki, II. Dünya Savaşı sonrasında hızlanan uzay araştırmaları dönemi de bu kapsamda insanlığın eriştiği nadide anlardan birisidir. 26 Kasım 2011 tarihinde NASA Mars’a bir roket fırlattı, roketin içinde ise o ana kadar yaptıklarımızın en gelişmişi olan bir araç (Rover) vardı.

Altmışıncı Yılında DARPA – Arda Mevlütoğlu

Mart 24, 2018 1

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency; Savunma İleri Araştırma Projeleri Dairesi), geçtiğimiz ay 60’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı. DARPA, Silikon Vadisi gibi sembol haline gelmiş bir isim; marka haline gelmiş bir kurum. Geride kalan 60 yıl içinde yürüttüğü projeler dünya çapında etkiler yaratmış bir merkez. Bunların belki de en bilineni, ARPANET olarak bilinen ve internetin çıkış noktasını teşkil eden iletişim altyapısı.

STS TURKEY’in başlangıcı – Melike Şahinol, Harun Kaygan, Arsev Umur Aydınoğlu

Mart 2, 2018 0

Aslında bizim STS TURKEY’i oluşturma hikâyemiz çok eskilere gitmiyor. 2010 yılında Tokyo’da yapılan 4S Konferansı’nda henüz iki doktora adayı olarak tanıştık. Melike çalışmalarını Almanya’da STS üzerine sürdürürken ve Arsev de ABD’de bu alana girmeye çalışıyordu. Konferanstaki aralarda Türkiye’de bilim ve teknoloji çalışmaları yapan insanların sayısını nasıl arttırabiliriz, bu araştırmacıları nasıl biraraya getirebiliriz, bir platform veya ağ nasıl oluşturabiliriz vb. diye şimdi kulağa çok naif gelen ama o yaşlarda herhâlde gençliğin de verdiği bir cesaretle hayaller kuruyor, plânlar yapıyorduk. Her ne kadar sonraki birkaç sene bu hayâlleri realize etme anlamında pek yol kat edemesek de, içimizdeki ateşi harlı tuttuk.

Çinlilerin Kuantum Uydusu ve İletişimin Geleceği – Zeki Can Seskir

Mart 2, 2018 0

16 Ağustos 2016’da fırlatılan Çin’in QUESS (Quantum Experiments at Space Scale) ya da diğer adıyla Micius (2500 yıl önce yaşamış Çinli bir filozof ve bilimci) uydusundan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Projenin başındaki bilim insanları uydunun beklediklerinden de iyi çalıştığını belirten açıklamalarda bulundular. Peki kuantum iletişim alanındaki gelişmeleri takip etmeyen insanlar için bu ne anlama gelmekte ve niçin ciddiye alınmalı?

Türkiye’nin ekonomik büyüme bağlamı değişiyor mu? – İbrahim Semih Akçomak

Mart 2, 2018 0

On birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) Toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Pek çok farklı başlıkta toplanan ÖİK’larda büyüme dinamikleri toplantılarının başlıca konusu Ar-Ge ve yenilik oldu. Daha doğrusu Türkiye’nin ekonomik büyüme vizyonu, sürdürülebilir kapsayıcı büyümenin sağlanabilmesi için Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik vurgusu içeriyor. Ekonomik büyümenin temel belirleyicileri olan emek, sermaye ve bilgi tabanı konularındaki derin sorunlarımızı çözmeden bu vurgunun bir anlamı var mı sorusunu şimdilik bir kenar bırakalım (büyüme dinamikleri ÖİK’sındaki bazı katılımcıların ortak görüşü). Son yıllardaki bazı gelişmeler Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik alanlardaki politika kurgusunun değişebileceği sinyalini veriyor.