Kişiler

Tam zamanlı araştırmacılar


İbrahim Semih Akçomak

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ İktisat Bölümü’nde tamamlayan Akçomak, doktora çalışmasını sosyal sermaye, yenilik ve ekonomik büyüme üzerine 2009 yılında Maastricht Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Hollanda Planlama Teşkilatı’nda (Centraal PlanBureau) Uluslararası İktisat Bölümü’nde iki yıl süreyle görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren ODTÜ, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları ABD’de öğretim üyesi olarak görev yapan Akçomak’ın Economic Journal, European Economic Review ve Regional Science and Urban Economics gibi akademik dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Çalışma alanında Türkçe yazın oluşturma konusunda önemli bir yeri olan Bilim, Teknoloji, Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika başlıklı kitabın derleyenleri arasındadır. Akçomak aynı zamanda Uluslararası Schumpeter Cemiyeti’nde (International Schumpeter Association) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.


Umur Arsev Aydınoğlu

Arsev Umur Aydınoğlu interdisipliner bir sosyal bilimcidir. Doktora çalışmasını 2011’de Tennessee Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, ABD’de Güney Karolina Üniversitesi’nde ve NASA’da çalışmış, Japonya’da ELSI’de araştırmalar yapmıştır. Araştırma konusu interdisipliner araştırma işbirlikleri olmakla birlikte; sanal takımlar, araştırma verileri yönetimi, astrobiyoloji, hayatın kökleri, karmaşık adaptif sistemler teorisi; değerlendirme çalışmaları, tasarım odaklı düşünce, bilim ve teknoloji çalışmaları ve bilim iletişimi gibi konularda yayın yapmıştır. Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Ağı kurucu üyelerinden biri ve Blue Marble Space Institute of Science’ın üyelerindendir.


Erkan Erdil

Erkan Erdil (Ankara, 1968) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümün’den lisans derecesini aldı. Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ İktisat Bölümü’nde tamamladı. Doktora derecelerini ise Maastricht Üniversitesi ve ODTÜ İktisat Bölümlerinden aldı. 1997 yılında öğretim görevlisi, 2001 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında ise doçent olarak ODTÜ İktisat bölümünde çalıştı. 2011 yilindan beri aynı bölümde profesör ünvanıyla çalışmaktadır.  Bu dönemde iki kez İktisat Bölümü başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2002 yılından beri Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (ODTÜ-TEKPOL) müdürlüğü görevini sürdürmektedir. İlgi alanları emek iktisadı, teknoloji iktisadı, bilgi ekonomisi ve belirsizlik, ve uygulamalı ekonometridir. Ulusal ve ulsulararası hakemli dergilerde çalışmaları yayınlanmıştır.


M. Teoman Pamukçu

Dr. Mehmet Teoman Pamukçu 1989 yılında Université Libre de Bruxelles (Belçika) İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede ekonometri yüksek lisans derecesini ve iktisat doktoru ünvanını aldı. Belçika Federal Planlama Teşkilatı ve Lüksemburg Üniversitesi’nde çalıştı. 2006 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak katıldı. Halen aynı birimde profesör olarak görev yapan Pamukçu, Anabilim Dalı Başkanlığını da yürütmektedir. Pamukçu’nun sanayi dinamikleri, teknoloji ve yenilik iktisadı ve politikaları ile gelişme iktisadı alanlarında uluslararası kongre ve toplantılarda sunulmuş bildirileri ile ulusal/uluslararası düzeyde yayımlanmış bilimsel makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır.


Maryat Demircan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Ana Bilim Dalında yüksek lisans derecesini tamamladı. Halen aynı bölümde doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2008-2012 yılları arasında T. C. Ziraat Bankası Risk Yönetimi Daire Başkanlığında risk analist yardımcı olarak görev yaptı. 2012 yılından bu yana TEKPOL Araştırma Merkezinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında küresel değer zincirleri, küresel ve bölgesel inovasyon sistemleri, girişimcilik ve üniversite-sanayi işbirliği yer almaktadır.


Muhsin Doğan

Muhsin Doğan, 2007 yılında Kırıkkale Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini ise 2011 yılında ODTÜ STPS bölümünden aldı. 2018 yılında doktora tezini aynı bölümde savunup doktora ünvanını aldı. ODTÜ’de 2011-2017 yılları arasında STPS’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. Şu anda Avrupa Birliği tarafından fonlanan FEUTURE projesinde araştırmacı olarak çalışıyor. Başlıca ilgi alanları bilim ve teknoloji tarihi, II. Dünya Savaşı sırasında kimya sektörü, bilgi, öğrenme süreçleri, Avrupa Birliği ve tarım. Çeşitli Avrupa Birliği projelerinde uzun-dönem araştırmacı olarak çalıştı. Projelerden öne çıkanlar şunlardır: “Evolution of Business Organizations in the European Periphery: Ottoman Empire and Turkish Republic, 1850-1950” ve “A Digital Online Platform on the Translations of Economics Texts into and from European Languages From the 18th to the 20th Century”.


Cansu Durukan

Cansu Durukan, 2008 yılında Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2010-2017 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Halen aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir.  Görev süresi boyunca ulusal ve uluslararası bir çok projede araştırmacı olarak yer aldı. Bu projeler arasında Avrupa Birliği Konseyi tarafından desteklenen SEARCH ve FEUTURE projeleri bulunmaktadır. Kendisinin çeşitli uluslararası konferanslarda bildirileri olup, 2017 yılında katıldığı ICEBSS konferansında Yılın Genç Araştırmacısı ödülüne layık görülmüştür. Akademik ilgi alanları arasında girişimcilik, girişimcilerin karar alma ve öğrenme süreçleri, kültürel ve yaratıcı endüstrilerde girişimcilik, teknoloji ve girişimcilik politikaları bulunmaktadır.


Gülsevim Evsel

Lisans eğitimini 2005 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde, ilk Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Sosyo-Ekonomik Gelişme ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı’nda, ikinci Yüksek Lisans eğitimini ise ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları EABD’de tamamlayan Evsel, halen aynı bölümde doktora yapmaktadır. Akademik ilgi alanlarını, biyoteknoloji, yardımcı üreme politikaları, İnsan Hakları sosyolojisi ve beden sosyolojisi konuları oluşturmaktadır. Bu konularda yayınlanmış bir yüksek lisans tezi, kitap bölümü, ulusal ve uluslararası konferanslarda yaptığı sözlü ve poster bildirileri bulunmakta; ayrıca IAS-STS (Institute for Advanced Studies in Science, Technology and Society), Graz Alumni listesinde yer almaktadır. 2008 yılından itibaren ODTÜ, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları EABD’de araştırma görevlisi olarak görev yapan Evsel’in ESA (European Sociological Association), 4S (Society for Social Study for Science) ve STS-Turkey üyelikleri bulunmaktadır.

Eş-bağlantılı araştırmacılar

Berna Beyhan

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Berna Beyhan lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde, yüksek lisansını ise Bilim, Teknoloji ve Toplum Avrupa Çalışmaları programı kapsamında İTÜ ve Oslo Üniversitesi’nde (Norveç) tamamlamıştır. Doktora derecesini ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları alanında tamamladıktan sonra, Göteborg Üniversitesi (İsveç) İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü’nde (Institute for Innovation and Entrepreneurship) iki yıl süre ile, Broman Vakfı tarafından sağlanan finansal destek ile doktora sonrası araştırmalarına devam etmiştir. 2013 yılından bu yana girişimcilik, teknoloji girişimciliği, teknoloji ticarileştirme, inovasyon ve teknoloji yönetimi üzerine dersler vermektedir. Araştırmalarını teknoloji girişimciliği, üniversite girişimciliği, kuluçka ve hızlandırma programları, nanoteknoloji alanında inovasyon yönetimi gibi alanlarda yoğunlaştıran Berna Beyhan’ın Technovation, Technological Forecasting and Social Change, International Journal of Technology Management, Journal of Technology Transfer ve Research Evaluation gibi uluslar arası dergilerde yayınlamış makaleleri bulunmaktadır. Springer yayınevinden çıkan Strategic Planning Decisions in the High-Tech Industry kitabının editörleri arasında yer almaktadır.

Hasan Cömert

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini sırasıyla ODTÜ İktisat (2002), ODTÜ İktisat (2005) ve UMass-Amherst İktisat (2011) bölümlerinde tamamlamıştır. Cömert’in ilgi alanları merkez bankacılığı, finansal piyasalar, uluslarası iktisat, gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye ekonomisi alanlarını kapsamaktadır. Çeşitli yurt içi ve dışındaki akademik dergi ve kitaplarda yayınlanan yazılarının yanısıra Central Banks and Financial Markets: The Declining Power of US Monetary Policy adlı kitabı Edward Elgar yayınevi tarafından 2013 yılında yayınlanmıştır. Rex Mckenzie ile birlikte derledikleri Global South After the Crisis adlı kitap ise basıma hazırlık aşamasındadır.

Umut Yılmaz Çetinkaya

Lisans eğitimini makine mühendisi olarak tamamladıktan sonra Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları ile Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümleri’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora derecesini ise ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları Bölümü’nde almıştır. 1999 yılından günümüze ulusal ve uluslararası projelerde yer almıştır. Özellikle yenilik, rekabetçilik, network analizi v.b. alanlarında uzmanlaşmıştır. ODTÜ Bilim Teknoloji Politika Çalışmaları’nda ders vermekte ve YNR Danışmanlık’ta Genel Müdür Yrd. olarak çalışmaktadır.

Ulaş Emiroğlu

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Emiroğlu, 2007 yılında “Yazılım Endüstrileri Gelişim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Hindistan, İrlanda ve Türkiye” başlıklı tez çalışması ile Yüksek Lisans derecesini, 2014 yılında “Devlet Kaynaklı Yakalama: Çin Telekom Ekipmanları Endüstrisi” başlıklı tez çalışması ile Doktora derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Ana Bilim Dalı’ndan almıştır. Akademik ilgi alanları, gelişmekte olan ülkelerde teknoloji politikaları ve devlet destekli yakalama modelleri, yenilik, bilim ve teknoloji politikalarıdır. Emiroğlu, İletişim Ağlarında Yeni Hizmetler, Kapitalist Çıkarlar, Kamusal Politikalar (2016) adlı kitabın yazarları arasındadır. Çin’deki devlet kaynaklı teknolojik gelişme ve telekom sektörü üzerine yayınlanmış makale ve ulusal konferanslarda sunulmuş bildirileri vardır. Bilgi teknolojileri, telekom ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde yönetici pozisyonlarında görev almıştır.

Yelda Erden

Hacettepe Universitesi’nden lisans ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden yüksek lisans derecelerini iktisat alanında alan Yelda Erden-Topal, doktorasını 2016 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Enstitü Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2012 yılından beri ODTÜ Rektör Yardımcıları Ofisi’nde araştırma görevlisi ve 2009 yılından beri ODTU-TEKPOL’de araştırmacı olarak çalışmaktadır. Erden-Topal’ın doktora tez konusu, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin (özellikle rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim teknolojilerinin) yayılmasına yönelik bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek üzerinedir. Erden-Topal, ODTU-TEKPOL tarafından yürütülen ve AB, TUBİTAK, TC. Kalkınma Bakanlığı TUSİAD REF, Ankara Kalkınma Ajansı ve YASED tarafından fonlanan ve çeşitli sektörlerde bilim ve teknoloji politikaları öneren araştırma projelerinde çalışmıştır.

Derya Fındık

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü’nden almıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında Eindhoven Teknik Üniversitesi Teknoloji Yönetimi Bölümü’nde ve Maastricht Üniversitesi Yönetişim Bilimleri Enstitüsü’nde araştırmacı olarak bulunmuştur.  Türkiye’deki Kadın STK’lar arasında Sosyal Ağ Analizi isimli yüksek lisans tez çalışması 2007 Yılı Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür. Doktora eğitiminde ise firma düzeyinde BİT teknolojileri kullanımı ve Türkiye’deki firmaların yazılım yatırımlarının firma etkinliği üzerindeki etkilerini incelemiştir. ICT Adoption, Software Investment and Firm Efficiency in Turkey isimli doktora tez çalışması Türkiye Ekonomi Kurumu Yılın tezi, Serhat Özyar Genç Bilim İnsanı Onur Ödülü ve Türkiye Cumhuriyeti Mekrez Bankası Teşvik ödülüne layık görülmüştür. Halihazırda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde görev yapan Derya FINDIK’ın güncel çalışma konuları arasında; maddi olmayan duran varlıklar ve üretkenlik ilişkisi, hizmet ticareti ve üretkenlik ilişkisi ile enerji verimliliği bulunmaktadır.

Elif Kalaycı

Elif Kalaycı Atılım Üniversitesi İktisat bölümü öğretim üyesidir. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümü, Texas A&M Üniversitesi İşletme yüksek lisans programı mezunudur. 2012 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları programından doktora derecesini almıştır. Atılım Üniversitesinde iki  Bilimsel Araştırma Projesi yürütmüştür. 2014-2016 yılları arasında Tübitak TEYDEB destekli girişimcilik eğitimi sertifika programını yürütmüştür. European Journal of Development Economics,  İktisat, İşletme ve Finans gibi dergilerde basılmış yayınları bulunmaktadır. Araştırma konuları arasında girişimcilik ekosisteminin unsurları, bunların girişimlerin sürdürülebilirliğine etkisi, teknoloji tabanlı girişimcilerin takımlaşma süreçleri, ARGE faaliyetlerinin belirleyicileri ve ARGE’nin etkinliğe etkisi gibi konular bulunmaktadır.

Emek Barış Kepenek

Emek Barış Kepenek Başkent Ünivrsitesi Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Doktora çalışmalarını 2009 yılında bitirmiş ve Animasyon Teknolojileri Oyun Geliştirme Merkezi’nde (ATOM) yönetici olarak çalışmaya başlamıştır: Üç sene sonra Başkent Üniversitesi’ne geçmiştir. Orada bölüm haricinde Ekin Ön Kuluçke Merkezi ve Stratejik Planlama Kurulun’da da çalışmaktadır. İlgi alanlar bilim ve teknoloji çalışmaları, girişimcilik, dijital oyunlar ve ekonomi ve iktisat sosyolojisidir. Ayrıca ATOM’da danışmanlık yapmaktadır.

Serkan Bürken

2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olmuştur. Aynı sene ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları’nda Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 2007 yılında Yüksek Lisans derecesini, 2014 yılında ise aynı bölümden “Türkiye Otomotiv Endüstrisi’nde Teknolojik Gelişim: Bir Orta-Teknoloji Tuzağı Vakası” isimli teziyle doktora derecesini almıştır. Akademik kariyerinin yanında profesyonel kariyerine 2005 yılında başlamıştır. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda Proje Yöneticiliği görevini sürdürürken, Ar-Ge Akademisi Programı’nı ve Kıvılcım Merkezi ortak çalışma alanını tasarlamış ve uygulamıştır. 2015 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi’nde Stratejik Planlama Ofisi Müdürü ve yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak kariyerine devam etmiştir. 2018 yılı itibariyle Atılım Üniversitesi ARGEDA Teknoloji Transfer Ofisi’nin yöneticiliğini sürdürmektedir.

İlgi alanları inovasyon ve teknoloji yönetimi, politik iktisat, endüstriyel iktisat, otomotiv endüstrisi ve teknoloji transferidir. Çeşitli ulusal ve bölgesel gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır. Teknoloji ve yenilik ekosistemi ile ilgili Avrupa Birliği ve devlet destekli çeşitli projelerde danışman ve araştırmacı olarak yer almıştır.