Misyon ve Vizyon

Misyon:

Araştırma faaliyetlerini disiplinler arası eğitimle bütünleştirerek bilim, teknoloji ve yenilik politikaları alanında araştırma yapmak ve toplumsal fayda yaratmak.

.

.

Vizyon:

Konusunda küresel tanınırlığa sahip bir araştırma merkezi olmak.