Bilim, teknoloji ve yenilik politikası: Nereden nereye?

Eylül 27, 2018 1

Uzun bir süredir sanayi toplumundan sanayi sonrası topluma, bilgi toplumuna geçişten söz ediliyor. Son birkaç yılda “dördüncü sanayi devrimi”, dünya ekonomi çevrelerinin üzerinde en çok durduğu konu haline geldi. Katıldığımız toplantılarda, okuduğumuz kitaplarda, izlediğimiz belgesellerde en sık karşılaştığımız sözcükler biyo-mühendislik, yapay zeka, robot etkileşimi, nesnelerin interneti, akıllı evler-kentler-araçlar, yapay uzuvlar, tüketicileri birleştiren sanal platformlar, akıllı ve esnek üretim sistemleri, uzay madenciliği oluyor. Dünyada büyük bir teknolojik değişim gerçekleşiyor ve bir sonraki teknolojik paradigmanın teknolojileri yeşeriyor.

Orta-teknoloji tuzağı – İbrahim Semih Akçomak & Serkan Bürken

Eylül 20, 2018 0

Günümüzde Türkiye, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmekte zorlanan, yüksek teknolojili ürün ve hizmet ihracatı yapamayan orta-teknoloji tuzağında bir ülke görüntüsü vermektedir.

Sagan’ın Rüyası, Flexner’in Dünyası – Muhsin Doğan

Eylül 20, 2018 0

İki farklı insan; birisi 1866 yılında Kentucky’de Alman bir aileden, diğeri ise 1934 yılında New York’da Amerikan bir aileden dünyaya geldi. Her ikisi de mütevazı bir aileye ve hayata sahipti. Sagan büyük savaş sırasında çocuktu; Flexner ise her iki savaşa da tanıklık etti. Her bireyden bir şeyler alıp götüren savaşların yaşandığı 20. Yüzyılda bilim de kendi rüştünü ispat etmekteydi. Modern fizik alanında Einstein, Planck, Heisenberg ve Schrödinger gibi büyük isimler katkılarını sergiliyordu. Bir nevi temel bilimlerin altın çağı yaşanmaktaydı. Flexner ve Sagan da bu altın çağda yaşamış ve bilime katkılarını sunmuşlardı.

Uluslararası Yerli Öğrenci – Ulusal Yabancı Öğrenci – Serkan Alkan

Eylül 20, 2018 0

10 yıl geçmiş üzerinden, tozlu bir klasörde karşıma çıktı; uzun mülakatlar, çevrimiçi anket hazırlıkları, taslak analizler, çizilen grafikler ve sonuç raporunun tam bir kopyası, uluslararası öğrenci dolaşımı hakkında … 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1992’de başlattığı “Büyük Öğrenci Projesi” kapsamında Türkiye’de öğrenim gören ve ülkelerine dönen bursiyerlerin peşinden birkaç ülke dolaşmış; hem kendilerine Türkiye’den selam götürmüş, hem de ülkemizde “yabancı” öğrenci olmanın ne anlama geldiğini ilk ağızdan dinleme şansı bulmuştum, projede çalışırken.

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Alanındaki Küresel Endekslerde Türkiye: Dünya Ekonomi Forumu’nun Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 2017-2018 – Tekin Polat

Eylül 13, 2018 0

WEF tarafından hazırlanan Küresel Rekabet Edebilirlik İndeksinde (Global Competitiveness Index – GCI) ülkeler kurumlar, politikalar ve faktörlerin bir bileşimi olarak tanımlanan rekabet edebilirlik 12 farklı kategoride yer alan verilerle değerlendirilmektedir.

Türkiye Bölgeleri ve Akıllı (!) Uzmanlaşma – Erkan Erdil & Dilek Çetin

Ağustos 15, 2018 2

Bir önceki yazımızda ifade ettiğimiz üzere, son dönemde akıllı uzmanlaşma gerek teorik, gerek ampirik gerekse politika yapma pratikleri açısından giderek önem kazanmaktadır. Bu yazıda daha önce yaptığımız tartışma üzerinden Türkiye bölgelerinin kalkınma ajansları tarafından yapılan bölgesel inovasyon stratejileri üzerinden akıllı uzmanlaşma pratiklerini inceleyeceğiz. Bu yazının kısaca amacı Türkiye’de bölgesel yenilik stratejileri çalışmalarının AB komisyonu tarafından Mayıs 2012’de yayınlanan RIS3 rehberine göre durumunu ortaya koymaktır.

60 Saniyede FEUTURE: Avrupa Bölgelerinde Bilgi Uyumu

60 Saniyede FEUTURE: AB Türkiye Finans İlişkileri

BİZE ULAŞIN

ODTÜ, MM Binası, Üniversiteler Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı No:1
06800 Çankaya/Ankara