Türkiye ne kadar yenilikçi? – Sıla Erikci

Ağustos 15, 2018

Avrupa Birliği ülkeleri, diğer Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerin inovasyon performanslarının karşılaştırmalı analizini sunan Avrupa İnovasyon Endeksi (European Innovation Scoreboard) 2018 raporu geçtiğimiz Haziran ayında yayımlandı (http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en). Amaç, ulusal inovasyon sistemlerinin göreceli güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirerek, ülkelerin geliştirmeleri gereken alanları tespit etmelerine yardımcı olmak ve bu alanlarda çalışan politika yapıcılara kaynak sağlamak.

Yenilik Süreçlerinde Kompleksite Problemi – Muhsin Doğan

Temmuz 4, 2018 0

Yenilik, günümüzde çok kullandığımız “trend” bir kavram. Tanımı için Google’a “innovation” yazdığımızda bizi 191 milyon sonuç karşılamakta. 191 milyon sonuç trend kavram fikrini doğrulamakla beraber özellikle 2000’in başından itibaren literatürün özel ilgisini çeken ve kimi zaman “sihirli” olarak nitelendirilen bu kavramın bazı özelliklerinin anlaşılmadığını, bu nedenle uygulamada yanlışlara sebep olduğunu düşünmekteyim. Bu noktadan hareketle bu yanlışlar nedir ve neden kaynaklanır sorularını cevaplamaya çalışacağım.

Akıllı (!) Uzmanlaşma – Erkan Erdil

Temmuz 4, 2018 0

Teknolojik değişim ve inovasyonun etkileri bir dizi sosyoekonomik ve kurumsal faktöre bağlıdır. Bir bölgenin durumu ve teknolojik değişime karşı tutumu başlıca dört önemli faktör tarafından belirlenir: bölgenin ulaşılabilirliği; bölgenin bilgiyi soğurma kapasitesi; bölgesel anlamda bilginin yayılımı; bölge dışı ile etkileşim. Son dönemde önemli bir politika aracı haline gelen akıllı uzmanlaşma stratejisi ise bu faktörlere kabaca girişimcilik yetenekleri olarak adlandırabileceğimiz bir yenisini eklemiştir.

YÖK Başkanım İzin verin Üniversitedeki “Hocalar” gidip Girişimlerde Girişimcilik Öğrensinler! – Elif Kalaycı

Temmuz 4, 2018 0

Ben bir akademisyenim. İktisat okudum hem de Boğaziçi Üniversitesi’nde. Sonra çokuluslu bir yabancı denetim şirketinde çalıştım. Daha sonra iki yıl işletme yüksek lisansı yaptım ve orada fark ettim ki ben ders vermeyi çok seviyorum. Dedim, ben doktora yapayım. Bir süre de öyle geçti. Oku, yaz, oku yaz ve doktora bitti. Benim anabilim dalım ‘Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları’ idi. Türkçesi araştırma, geliştirme ve inovasyon.

Ağ Yapılar – Umut Yılmaz Çetinkaya

Mayıs 28, 2018 0

Ağ yapılar (networkler) yeni fikirlerin doğduğu yerler olarak bilinmektedir. Başka bir ifadeyle, ağ yapıların yeniliğin (inovasyon) ortaya çıkmasında başat bir rolü vardır. Uzun süreler boyunca, ağ yapı kavramı bir metafor olarak kullanılırken; geliştirilen teknikler sayesinde artık yenliğin araştırılması, yönetimi vs. için kullanılabilen bir araç haline gelmiştir. Diğer bir ifadeyle, geliştirilen teknikler sayesinde artık ağ yapıların kendisi, ağ yapıyı oluşturan düğümler ve bağlar analiz edilebilen girdiler olmaya başlamıştır.

Türkiye’de Ar-Ge/Yenilik Desteklerinin Hal-i Pür Melali Üzerine – M. Teoman Pamukçu

Mayıs 28, 2018 0

Dünya Ticaret Örgütü’nün 1995 yılında kurulmasıyla birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygulanan yatırım ve üretime yönelik teşvik sistemi geçersiz hale geldi. O tarihe kadar gümrük vergileri ve dış ticaret kotalarıyla yerleşik firmalara sağlanan ithalattan korunma, ihracata verilen çok sayıda teşvik, yabancı sermayeye uygulanan kısıtlamalar yürürlükten kalktı. Yeni sistemdeki destekler artık sadece Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olacaktı. Bu dönüşüme ayak uyduran gelişmekte olan ülkeler destek sistemlerini yeni baştan tasarlayıp uygulamaya koydular.

60 Saniyede FEUTURE: Avrupa Bölgelerinde Bilgi Uyumu

60 Saniyede FEUTURE: AB Türkiye Finans İlişkileri

BİZE ULAŞIN

ODTÜ, MM Binası, Üniversiteler Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı No:1
06800 Çankaya/Ankara