2018 TEKPOL için dolu dolu geçti. Yeni araştırma projeleri, yeni öğrenciler ve yeni etkinlikler bizleri daha da fazlasını yapmak için cesaretlendiriyor. Bu kısa yazıyla 2018’de neler yaptığımızı özetleyip, 2019 yılındaki bir kaç etkinlik için ipucu vermek istiyorum.

2018 TEKPOL’ün 20. yılıydı. Türkiye’de bilim ve teknoloji politikası ve ilgili konularda disiplinler arası araştırma ve eğitim faaliyetlerini 20. yıldır kesintisiz sürdürmek gerçekten kolay bir iş değil. Bu nedenle 20. yılda büyük bir etkinlik yapmak yerine küçük ama bir çok etkinlik yapmak, hem TEKPOL’e emeği geçenleri mümkün olduğunca etkinliklere dahil etmek, hem de daha fazla ve farklı kesimlerden kişiye ulaşmak adına önemliydi. 20. yıl etkinliklerini 7 ana başlık altında toplayabiliriz.

• 18 Ocak 2018, Türkiye’de Girişimcilik Çalıştayı, ODTÜ-TEKNOKENT ATOM. Kuluçkaların ve hızlandırıcıların seçim kriterlerinin tartışıldığı TUBİTAK destekli bir araştırma projesi kapsamında Türkiye’nin teknoloji tabanlı girişimcilik öyküsünün anlatıldığı bir derleme kitap yazmak için yaklaşık 20 araştırmacı, kuluçka yöneticisi ve politika yapıcısı biraraya geldik. Bu aynı zamanda ilk etkinliğimiz oldu.
• Nisan-Haziran ve Ekim-Aralık 2018, TEKPOL Pizza Seminerleri. Fikirlerin, araştırma bulgularının ve güncel konuların daha arkadaşça bir ortamda tartışıldığı TEKPOL pizza seminerleri bizler için bu yılın sürprizi oldu. İkinci dönem TTGV işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikler ortalama 35-40 civarında dinleyici çekti; hatta Müge Özman Gossart’ın semineri 60’ın üstünde katılımcı ağırladı. Seminer serilerini twitter üzerinden canlı izlemek de mümkün. Bir hedefle yola çıkmamıştık ancak şu an için ODTÜ’nün katılımı yüksek olan düzenli seminerlerinden bir tanesini TEKPOL düzenliyor.
• 15 Mayıs 2018, TEKPOL 20. Yıl Sempozyumu: Bilim ve Teknoloji Politikası, Disiplinlerarası Eğitim ve Araştırma, Nereden Nereye?, ODTÜ-KKM. TEKPOL’ün gelişimde önemli rol oynamış araştırmacıları biraraya getirmeyi amaçladığımız bu etkinlik kapsamında Prof. Dr. Ergun Türkcan, Prof. Dr. Hacer Ansal, Prof. Dr. Korkut Boratav ve TEKPOL’ün gelişiminde büyük rol oynayan Prof. Dr. Erkan Erdil disiplinler arası eğitim ve araştırma, bilim ve teknoloji politikaları ve TEKPOL temalarında paylaşımlarda bulundular.
• 4-19 Haziran 2018, COSMOS Fotoğraf Sergisi, ODTÜ-KKM Sergi Salonu. TEKPOL eski araştırma görevlisi Dr. Muhsin Doğan ikinci kişisel sergisinde yine yıldızları ayağımıza getirdi. ODTÜ Rektör eski Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Özgüven, TTGV Genel Sekreteri Dr. Mete Çakmakcı ve TEKPOL kurucu müdürü Prof. Dr. Yakup Kepenek etkinlik açılışında TEKPOL ile ilgili anılarını paylaştılar; böylece TEKPOL kuruluşunu da hatırlamış olduk.
• 15 Haziran 2018, Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0, İktisat ve Toplum Dergisi özel sayısında dijital dönüşümü iktisat, işgücü ve eğitim gibi farklı konularda ele alan yazılar ve dijital dönüşümün geleceği üzerine görüşler bulabilirsiniz.
• 10-11 Eylül 2018, STS TURKEY Konferansı ODTÜ-KKM’de düzenlendi. Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Çalışmaları ile ilgilenenleri biraraya getirmeyi amaçlayan bu etkinlik vasıtasıyla TEKPOL sadece bilim ve teknoloji politikaları ile sınırlı kalmadığını gösteriyor. Detaylı bilgi STS TURKEY websitesinden edinilebilir: http://ststurkey.net/tr/anasayfa/
• TEKPOL 20 kapsamında son etkinlik 8 Kasım 2018’de, TTGV-TEKPOL ortaklığında düzenlenen Teknolojinin Dünü, Bugünü ve Yarını başlıklı sempozyumdu. TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, Prof. Dr. Dirk Meissner ve Prof Dr. Erkan Erdil’in katılımıyla oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sempozyumun bir kaydına websitemiz aracılığıyla ulaşılabilir.

Bu etkinliklerde hem yeni yüzlerle tanıştık hem de TEKPOL’ün yaygın etkisini artırmaya çalıştık. 2019 yılı için bir kaç ipucu verelim. Pizza seminerlerine devam ediyoruz. Şubat-Mayıs dönemi programı için bizi izlemeye devam edin. Benim de söyleyeceklerim var derseniz lütfen Yelda Erden Topal ile temasa geçin; bekleriz. STS TURKEY ilk konferansının akabinde bir de kış okulu düzenleyecek; 24-26 Ocak’ta İstanbul’da. Websitelerinden (ststurkey.net) bilgi edinmek mümkün. 23 Ocak 2019’da Sosyal İnovasyon: Gerçekler ve Gelecek başlıklı bir konusunda bir etkinlik düzenleyeceğiz. Detayları websitemizden ve sosyal medyadan takip edebilirsiniz. 2018’in ilk etkinliğini teknoloji tabanlı girişimcilik konusunda derleme bir kitap yazmak için gerçekleştirmiştik. Bu kitabın 2019 sonuna doğru raflarda olacağını tahmin ediyorum. Kitapta farklı kesimlerden bir çok isim var: Dilek Çetindamar, Vedat Sinan Tandoğan, Serdar Temel, Kutlu Kazancı, Berna Beyhan, Adil Oran, Emin Okutan bunlardan sadece bir kaçı.

Eğitim faaliyetlerimiz de son sürat devam ediyor. Yüksek Lisans ve Doktora mezunlarımızın sayısı 250’yi buldu. 2019 Eylül ayında başlamak üzere hem Yüksek Lisans hem de Doktora programlarına öğrenci alacağız. İlgililerin websitemizi ve özellikle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün websitesini (koşullar, başvuru takvimi vb.) incelemesi tavsiye olunur.

Eğitim ve araştırma yapısıyla Türkiye’de tek olma özelliğini taşıyan TEKPOL’ün eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ilgili bilgileri websitelerimizden edinebilirsiniz: stps.metu.edu.tr ve tekpol.org. Ayrıca bizi facebook (metustsps), twitter (@odtutekpol) ve instagramdan (odtu_tekpol) da takip edebilirsiniz.

2019’da sağlık, barış ve mutluluk sizlerle olsun.