TEKPOL hakkında


TEKPOL, başta kamu kurumlarında olmak üzere, özerk kurumlarda, organizasyonlarda ve işletmelerde bilim, teknoloji ve yenilik stratejilerinin ve politikalarının tasarım, uygulama ve değerlendirme aşamalarına doğrudan destek vermek ve ilgili konularda araştırmalar yürütmek amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde 1998’de kurulmuş Rektörlüğe bağlı bir araştırma merkezidir. Türkiye’de bilim, teknoloji ve yenilik çalışmaları alanında araştırma ve eğitim faaliyetlerini bir arada yürüten tek merkez olma özelliğindedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü altındaki Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Ana Bilim Dalı eğitim programları ile organik bağ, Merkezin ana tanımlayıcı unsurlarından birisidir. 2017 itibariyle merkezde 7 tam zamanlı, 9 yarı zamanlı araştırmacı görev yapmaktadır.

Merkez, teknolojik değişme ve yenilik sürecini etkileyen ekonomik, toplumsal ve siyasi faktörleri araştırmak için disiplinler arası bir yaklaşım benimsemektedir. TEKPOL’ün amacı, bilginin kamu ve özel sektörlerde nasıl yaratıldığının, ekonomik alan içerisine nasıl nüfuz ettiği ve ekonomik aktörlerce benimsenip etkin bir şekilde nasıl kullanıldığının tam olarak anlaşılması ve araştırma sonuçlarının bilim, teknoloji ve yenilik politikası oluşumunda ve bu politikaların etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılmasıdır. Yeniliği belirleyen etmenlerin ne olduğu ve yenilik faaliyetlerinin ne gibi sosyo-ekonomik etkilerinin olduğu, araştırma gündemimizin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Yer aldığı ortak projeler, konferans organizasyonları, danışmanlık faaliyetleri ve ilgili ana bilim dalı mezunlarının iş dünyasındaki konumları aracılığı ile TEKPOL, bilim, teknoloji ve yenilik politikaları alanında Türkiye ulusal ağında merkezi bir role sahiptir. Araştırma merkezi bakanlıklar, kalkınma ajansları, TÜBİTAK, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), önemli savunma sanayii şirketlerinden TAI ve Aselsan, organize sanayi bölgelerinden OSTİM ve İvedik ile teknoloji geliştirme bölgelerinden ODTÜ Teknokent ve Bilkent Cyberpark ile doğrudan ilişkilere sahiptir.

TEKPOL aynı zamanda, Avrupa Komisyonu’nun Ortak Araştırma Genel Müdürlüğü’ne bağlı IPTS’le (The Institute for Prospective Technological Studies, Sevilya), Maastricht Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Üniversitesi’nin ortak araştırma merkezi UNU-MERIT’le (Maastricht Economic and social Research institute on Innovation and Technology) ve Hollanda Eindhoven Üniversitesi Teknoloji Yönetimi Bölümü’yle çeşitli konularda işbirliği içerisindedir. Bunlara ilaveten merkezi Marsilya’da olan FEMISE (Forum of Euro-Mediterranean Economic Research Institutes), merkezi Brezilya’da bulunan GLOBELICS (Global Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence Building Systems) ağlarının ve aynı zamanda EUROLICS’in (European Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence Building Systems) kurucu üyesidir.