Yayınlar

TEKPOL disiplinler arası yapısı itibariyle bilim, teknoloji ve yenilik politikası ve toplum ve bilim çalışmaları başta olmak üzere pek çok farklı alanda araştırmalar yürütmektedir. TEKPOL’de tamamlanan ve devam eden araştırmalardan türeyen akademik yayınlardan bir seçki aşağıda sunulmuştur. Araştırma faaliyetleri sonucunda üretilen yayınların daha detaylı bir listesi faaliyet raporlarında bulunabilir.

 

Does government support for private innovation matter? Firm-level evidence from two catching-up countries”, Research Policy, 2017, 46, 219-237 (M. Teoman Pamukçu, K. Szczygielski, W. Grabowski ve V.S. Tandoğan ile birlikte)

Measuring diversity in disciplinary collaboration in research teams: An ecological perspective. Research Evaluation, 2016, 25(1), 18-36 (Arsev Umur Aydınoğlu, S. Allard, ve C. Mitchell ile birlikte)

Technology, offshoring and the task-content of occupations: Evidence from the United Kingdom, International Labour Review, 2016, 155(2), 201-230 (İbrahim Semih Akçomak, S. Kok ve H. Rojas-Romagosa ile birlikte).

Why did the Netherlands Develop so Early? The legacy of the Brethren of the Common Life, Economic Journal, 2016, 126(593), 821-860 (İbrahim Semih Akçomak, D. Webbink ve B. ter Weel ile birlikte).

Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, 2016, 762 sayfa, Bilgi Üniversitesi Yayınları: İstanbul (İbrahim Semih Akçomak, Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu, ve Murad Tiryakioğlu ile birlikte derleme kitap).

Research and Innovation Observatory (RIO) 2015 Türkiye Ülke Raporu, 2016 (M. Teoman Pamukçu, E. Erdil ve G. Gülen Çiftçi ile birlikte).

Collaborative multidisciplinary astrobiology research: A bibliometric study of the NASA Astrobiology Institut, Scientometrics, 2015, 103(3), 1003-1022 (Arsev Umur Aydınoğlu, Z. Taşkın ile birlikte)

A strategy for origins of life research, Astrobiology, 2015, 15(12): 1031-1042 (Arsev Umur Aydınoğlu ve diğerleri)

R&D, Knowledge Diffusion Channels and Productivity: Evidence from Manufacturing Firms in Turkey, Journal of Productivity Analysis, 2015, 44:79–95 (M. Teoman Pamukçu, H. Ülkü ile birlikte).

Data management in astrobiology: Challenges and opportunities for an interdisciplinary communityAstrobiology, 2014, 14(6) (Arsev Umur Aydınoğlu, T. Suomela ve J. Malone ile birlikte)

Assessing the drivers of R&D activities of firms in developing countries. Evidence from Turkey”, The European Journal of Development Research, 2014, 26, 853–869 (M. Teoman Pamukçu, E. Kalaycı ile birlikte).

ERAWATCH Country Reports 2013: Turkey, Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-79-39529-1, 2014, (Erkan Erdil, Dilek Çetin ile birlikte).

Industrial Dynamics, Innovation Policy, and Economic Growth through Technological Advancements, 374 sayfa, Hershey, PA: IGI Global, 2013, (Erkan Erdil, İ.H. Yetkiner ve M.T. Pamukçu ile birlikte).

The impact of social capital on crime: Evidence from the Netherlands, Regional Science and Urban Economics, 2012, 42 (1), 323-340 (İbrahim Semih Akçomak, B. ter Weel ile birlikte).